Cập nhật bảng giá Tòa Westpoint 1…

                                                  DANH SÁCH CÁC CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ CẦN BÁN