Tác giả: admin

Căn hộ 02 phòng ngủ S3-35 15

Căn hộ 02 phòng ngủ S3-35 15: Diện tích: 70 m2 Giá thuê: 17 triệu/1 tháng Căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, điều …

Căn hộ 02 phòng ngủ S2-20 11A

Căn hộ 02 phòng ngủ S2-20 11A Diện tích: 69 m2 Giá thuê: 17 triệu/1 tháng Căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, điều …

Căn hộ 02 phòng ngủ S3-30 08

Căn hộ 02 phòng ngủ S3-30 08 Diện tích: 70 m2 Giá thuê: 17 triệu/1 tháng Căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, điều …

Căn hộ 02 phòng ngủ S3-16 15

Căn hộ 02 phòng ngủ S3-16 15: Diện tích: 68 m2 Giá thuê: 16 triệu/1 tháng Căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, điều …

Căn hộ 01 phòng ngủ S1-26 05

Căn hộ 01 phòng ngủ S1-26 05: Diện tích: 50 m2 Giá thuê: 16 triệu/1 tháng Căn hộ 1 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, điều …

Căn hộ 01 phòng ngủ S2-33 12

Căn hộ 01 phòng ngủ S2-33 12: Diện tích: 52 m2 Giá thuê: 16 triệu/1 tháng Căn hộ 1 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, điều …

Căn hộ 02 phòng ngủ S1-11 09

Căn hộ 02 phòng ngủ S1-11 09: Diện tích: 70 m2 Giá thuê: 19 triệu/1 tháng Căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, điều …

Căn hộ 02 phòng ngủ S1-20 09

Căn hộ 02 phòng ngủ S1-20 09: Diện tích: 70 m2 Giá thuê: 22 triệu/1 tháng Căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, điều …

Căn hộ 02 phòng ngủ S1-10 05A

Căn hộ 02 phòng ngủ S1-10 05A: Diện tích: 74 m2 Giá thuê: 22 triệu/1 tháng Căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, điều …

Căn hộ 03 phòng ngủ S2-37 05A

Căn hộ 03 phòng ngủ S2-37 05A: Diện tích: 108 m2 Giá thuê: 30 triệu/1 tháng Căn hộ 3 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi vốn có của một nơi đáng sống, giường cỡ queen, điều …
Chat zalo

GỌI NGAY